Стална поставкаНа простору од 2300 квадрaтних метарa, у 52 просторије различитих димензија, изложено је више од 3000 музејских предмета.
 
Стална музејска поставка покрива раздобље дуго 14 векова борби за слободу, односно период од насељавања Словена на Балкан и стварања првих српских и јужнословенских средњевековних држава до последњих ратних дешавања током деведесетих година прошлог века.
 
Историјски периоди представљени су хронолошки преко историјских предмета и помоћног музејског материјала уз, у време када је поставка креирана, најсавременији начин музеолошке презентације. Веома успела музеолошка, архитектонска и уметничка решења ове поставке и данас скрећу пажњу посетилаца. Први спрат поставке обрађује период до завршетка Првог светског рата, док је други спрат, сагласно времену у којем је поставка настала, већим делом посвећен Другом светском рату и социјалистичкој револуцији.
 
У првом делу поставке, од стварања средњевековних држава до завршетка Првог светског рата и настанка прве заједничке југословенске државе, историјски периоди представљени су кроз кључне и преломне историјске догађаје као што су, што се српске историје тиче: Косовска битка, Српска деспотовина и њен пад под турску власт, Војна крајина, Први и Други српски устанак, Српско-турски ратови, Балкански ратови и Први светски рат. Разумљиво, сви историјски периоди и догађаји илустровани су, где год је то сачувани материјал омогућавао, оригиналним предметима, често и онима који су припадали одређеним историјским личностима. Све до 14. века, оригинални примерци су веома ретки и тај недостатак допуњен је копијама, ликовним материјалом, макетама итд. Пажња је посвећена самој композицији одређених целина у којима је у центру пажње сам предмет. То је случај са оружјем и опремом бокељске морнарице 17. и 18. века, једној од најлепших композиција у музејској поставци. Први део поставке завршава се пуковским заставама српске војске из Првог светског рата, српским и савезничким одликовањима и оружјем из датог периода.
 
Посетилац има прилику да се, осим са догађајем, упозна и са најразноврснијим примерцима оружја, војне одеће и униформи, застава, одликовања, фотографија и уметничких дела и на тај начин стекне увид, не само у националну историју и културу, већ и у различите тековине цивилизације, њихове међусобне утицаје и преплитања стилова и укуса различитих култура које су се сусретале на нашим просторима и оставиле трајан печат.
 
На будућим генерацијама остаје да новом поставком исправе пропусте и користећи достигнућа савремене историографије и музеологије, представе интегралну историју Србије ослобођену опасних идеолошких замки.