КонтактВојни музеј
Калемегдан бб, 11158 Београд, Србија
vojnimuzej@mod.gov.rs
 
Телефон : +381 11 33-43-441, +381 66 87-00-642
Фаx: +381 11 33-44-915

Веб сајт: www.muzej.mod.gov.rs
Е-пошта: vojnimuzej@mod.gov.rs

Радно време
Стална поставка: сваког дана осим понедељка од 10:00 до 17.00 часова (последња продаја карата у 16.00 часова)
Особље музеја: 07.30 до 15.30 часова.
Библиотека: понедељак, среда и петак од 10.00 до 13.00 часова.
Речни монитор Сава: сваког дана осим понедељка од 10:00 до 17.00 часова (последња продаја карата у 16,00 часова)