БиблиотекаНакон оснивања Војног музеја, изузев прикупљања музејских предмета, упоредо је похрањивано и писано благо. Формирана је специјализована библиотека, чији фонд обухвата грађу махом из области опште и националне историје, војне науке, историје уметности, археологије, етнологије и музеологије на српском и светским језицима.
 
Библиотека Војног музеја поседује грађу која се тиче Првог и Другог светског рата, историје Југославије, међународних односа, ратних злочина, геноцида, концентрационих логора, мемоарске грађе, монографије места, биографије, као и референсну грађу. Фонд библиотеке Војног музеја, брижљиво прикупљан, обрађиван и чуван, данас је знатно увећан. Војни музеј располаже библиотечким фондом са преко 14.000 монографских публикација и преко 6.000 серијских публикација.
 
Најстарија књига у библиотеци Војног музеја је из друге половине XVI века - Stratagemi militari di Sesto Giulio Frontino, штампана у Венецији 1574. године. Истовремено, ово је једна од старих и ретких књига, кoje се чувају у библиотеци Војног музеја у скромном броју примерака.
     
Stratagemi militari di Sesto Giulio Frontino, 1574.     Histoire militaire du prince Eugene de Savoye, 1729.
 
Посебно место заузима тротомно дело о принцу Евгенију Савојском - Histoire militaire du prince Eugene de Savoye из 1729. године. Ова принчевска Војна историја,  луксузне опреме,  илустрована је гравирама на којима су портрети  војсковођа, прикази  битака и опсада утврђења. Цело једно поглавље посвећено је опсади  Београда. Из области војне науке вредна пажње је Стратегија - вештина ратовања, од ђенералштабног пуковника Живојина Р. Мишића, штампана у Београду 1908. године.
 
Ова ризница писане речи поседује и књиге од уметничког значаја, које имају и документарну вредност. Посебна је књига ”Дародаваоци Војног музеја”, а њен нацрт и израда дело су руског сликара Всеволода Гуљевича. Текстове је ручно исписао старом ћирилицом, док је поклоњене предмете, најчешће у медаљонима, осликао акварел техником.
 
Стари часописи представљају у исти мах, раритетне и својеврсне изворе за проучавање одређене тематике из области историје и музеологије. Неки од њих су: Ратник – за војне науке, новости и књижевност, месечни војни лист Главног ђенералштаба, у Београду (бројеви од 1888. до 1941. године); Нова искра – илустровани лист Државне штампарије Краљевине Србије, Београд (бројеви од 1899 до 1911. године).
 
Неки од наслова часописа, који се издвајају по вредности и времешности су Глас Српске краљевске академије Београд (бројеви из 1895. године), Браство – бројеви од 1887. до 1940. године, Старинар – српског Археолошког друштва Београд (бројеви од 1884. до 1940, а потом од 1950. до данас).
 
Издања Војног музеја, такође чине део библиотечког фонда.
 
Библиотекар: Тијана Бујишић