ИзложбеРеализоване изложбе у 2023. години
 
Р. бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ МЕСТО НОСИЛАЦ САРАЂУЈЕ
1.  
„Ратне заставе из збирке Војног музеја"
 
април-мај
Галерија Војног музеја вс Маријана Јовелић Одељење за музеологију Војног музеја
2.  "Хартије једног времена"
 
август Галерија Војног музеја вс Милица Јаковљевић Одељење за музеологију Војног музеја
3.  
"Партнер 2023"
јун Београдски сајам вс Вук Обрадовић   Одељење за музеологију Војног музеја


План изложби за 2024. годину
 
Р. бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ МЕСТО НОСИЛАЦ САРАЂУЈЕ
1.  
"Србија памти"
 
24. март
Галерија Војног музеја у Балканској улици бр.38, Београд Војни музеј Управа за традицију,стандард и ветеране, УОЈ, ВФЦ Застава филм
2.  
"Импровизовано оружје-из збирке Војног музеја"
23. април-мај Галерија Војног музеја вс Урош Миливојевић, вс Вук Обрадовић, вс Никола Тодоровић Управа за традицију,стандард и ветеране
3.  
"Ослобођење Србије 1944.године"
22. август-новембар Галерија Војног музеја вс Никола Тодоровић, вс Петар Жарковић Управа за традицију,стандард и ветеране  
4. Гостовања у другим установама културе"Хартије једног времена-немачка ратна пропаганда" април-новембар 
 
Установе културе Републике Србије вс Милица Јаковљевић По посебном плану