Изнајмљивање простораУСТУПАЊЕ ПРОСТОРА ВОЈНОГ МУЗЕЈА У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ
 
Галерија Војног музеја на Калемегдану (по сату)  - 4.000,00 динара
Галерија Војног музеја на Калемегдану (по дану) - 30.000,00 динара
 
Казамат Војног музеја на Калемегдану (по сату) - 6.000,00 динара
Казамат Војног музеја на Калемегдану (по дану) - 40.000,00 динара
 
 
 
У складу са Ценовником пружања услуга из надлежности културе у Министарству одбране и Војсци Србије, СВЛ 3/23