Iznajmljivanje prostoraUSTUPANjE PROSTORA VOJNOG MUZEJA U KOMERCIJALNE SVRHE
 
Galerija Vojnog muzeja na Kalemegdanu (po satu)  - 4.000,00 dinara
Galerija Vojnog muzeja na Kalemegdanu (po danu) - 30.000,00 dinara
 
Kazamat Vojnog muzeja na Kalemegdanu (po satu) - 6.000,00 dinara
Kazamat Vojnog muzeja na Kalemegdanu (po danu) - 40.000,00 dinara
 
 
 
U skladu sa Cenovnikom pružanja usluga iz nadležnosti kulture u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, SVL 3/23