Збирка одликовањаЗбирка садржи преко 5800 предмета домаћег и страног порекла. Најзначајнија су домаћа одликовања која су као награда додељивана од средине XIX до краја XX века. Пре обнављања српске државности заслужне личности награђиване су само страним одликовањима. Обновљена српска држава по угледу на савремени европски начин награђивања уводи своја одликовања.
 
У збирци су одликовања Кнежевине и Краљевине Србије која су углавном унета у заједничку Државу Срба, Хрвата и Словенаца каснију Краљевину Југославију. Фондом је обухваћено ово веома драгоцено национално наслеђе. Промена државног уређења у Југославији после Другог светског рата условила је увођење одликовања са новом идеолошком симболиком. Таква одликовања додељивана су до распада социјалистичке Југославије. Ова одликовања су увећала нашу колекцију. Државни савез који је обухватао остатак Југославије имао је своја одликовања. Део њих је преузет из претходног система социјалистичких одликовања са унетим новим државним симболима а са новоустановљеним одликовањима учињен је покушај повратка историјским вредностима и традиционалном духу.  Одликовања су додељивана док је трајала савезна држава. Сада су она део музејског фонда. Догађаји последње деценије двадесетог века условили су настанак Републике Српске која је своја одликовања ослонила на српско историјско наслеђе. Комплет ових одликовања обогатио је музејску збирку.
 
Српска држава је своја одликовања у другој половини деветнаестог века развила у систем награђивања и признавања одређених заслуга на свим пољима делатности. На одликовањима су видне династичке промене које су се збивале на српском престолу тог времена. Ордени, медаље и споменице чине овај систем одликовања која су додељивана за војне и опште заслуге. Овако утврђена одликовања развијала су се до Другог светског рата после кога су уследиле државне промене које се виде и на одликовањима. Тада су установљена одликовања са државним симболима који су изражавали владајућу идеологију. То је био раскид са националним наслеђем и традицијом на овим важним симболима државног суверенитета. Крајем двадесетог века установљен је систем одликовања који је био спој одликовања са идеолошком симболиком и одликовања са симболима заснованим на наслеђу и традицији. Ово је било кратког даха.
 
Међу одликовањима којима је држава награђивала своје заслужне појединце налазе се и одликовања веома важних историјских личности. Пре свега то су преостала одликовања из богате заоставштине краља Александра I Карађорђевића, краља Александра I Обреновића. Затим војвода Живојина Мишића, Степе Степановића, Радомира Путника и других високих официра и великих јунака из ослободилачких ратова српског народа.
 
Збирку обрађује : Александар Јоксимовић