Збирка архивалијаЗбирка архивалија обухвата историјске изворе који у највећој мери покривају период од 1941. до 1945. године, а мањи број се односи на Први светски рат и на време после 1946. године. Фонд садржи разноврсну грађу која говори о војном, политичком и друштвеном животу, везаних за личности и догађаје у 20. веку. У оквиру Збирке архивалија налазе се плакати, леци, брошуре, билтени, легитимације, телеграми, војне карте, лична и службена документа која представљају историјска сведочанства о времену окупације Краљевине Југославије током Другог светског рата. Заступљене су и посебне целине архивалија коју чине ратни дневници, дневничке забелешке, појединачна писма и преписке као целине, дипломатски списи и новински исечци. Ова драгоцена музејска грађа пружа увид у свакодневни приватни и друштвени живот и осликава историју српског народа. Традиција прикупљања предмета у Војном музеју траје још од његовог оснивања, тако је фонд последњих година обогаћен писаним историјским  изворима који се односe на живот војводе Радомира Путника. Архивалије су највећим делом, путем поклона или откупа, приспеле у Војни музеј. Разноврсност, бројност и реткост предмета из Збирке архивалија, по свом значају имају важно место у оквиру националне културне баштине.
 
Збирку обрађује: Милица Јаковљевић