Збирка одеће и униформиЗбирка броји око пет хиљада предмета и састављена је од разноврсних предмета међу којима је највећи број делова војног одела, војне ознаке и војна опрема српске и југословенске војске. Осим војних униформи, збирку чине и примерци народне ношње и делови цивилног службеног одела. Колекција је настајала захваљујући даровима, откупима, и преузимањем из војних слагалишта и од војних јединица. 
  
Приликом попуњавања збирке униформи, водило се рачуна о више критеријума. Први је, да сваки историјски период од стварања модерне српске војске до данашњих дана, буде представљен одређеном оригиналном униформом, а тамо где то није могуће, реконструкцијом. Збирка садржи предмете из устаничке Србије, Кнежевине и Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије, потом периода Другог светског рата. Кроз униформе се прате и све фазе развоја оружане силе СФРЈ а потом и војно одевање на простору Југославије и Србије од деведесетих до данас. Друга важна смерница у попуњавању збирке, везана је за заступљеност делова одела који су припадали важним историјским личностима. Тако су део колекције униформе краља Александра Карађорђевића, војводе Степе Степановића, генерала Павла Јуришића Штурма, српског политичара Илије Гарашанина, кнеза Данила Петровића, војсковође и дипломате Ђуре Хорватовића и многих других. 
 
Збирка се посматра као сведочанство војно- техничких и идеолошко-политичких промена у држави и друштву. На основу предмета могу се пратити промене у војном одевању од краја XIX и почетком XX века, када од интензивно обојене, сјајне и изразито декоративне, униформа постаје практичнија, једноставнија и колористички смиренија што је било условљено појавом масовних војски и променана у начинима ратовања. Осим промена, на одређеним униформама могуће је уочити и константне карактеристике које су одраз разумевања традиционалних вредности одређеног периода. Такав пример су гардијске униформе, чији се изглед установљен у Кнежевини Србији, 1859. године у мањој мери мењао све до 1941. године. Слично се може констатовати и за униформе из периода Југословенске армије и Југословенске народне армије, које чине велики део Збирке. Крој, облик и материјал одела установљени 1953 и 1955. године остали су готово непромењени све до данашњих дана, са јасном изменом у ознакама на шапки, дугмадима, рукавима и нараменицама блузе уведеним 1994. и 2007. године.
  
Осим предмета који одсликавају богату националну историју, од немалог значаја су и примерци униформи страних армија. Реч је о предметима Царске Русије и земаља Источног блока, као и предметима немачке, италијанске, америчке, француске и друге провенијенције. Велики број ових предмета су пристигли као плод међумузејске сарадње и добијени су разменом са другим музејима. Нарочит куриозитет су униформе и војне инсигније које потичу из Царске Русије, а припадали су некадашњем Руском одељењу који је постојао у Војном музеју између Првог и Другог светског рата.
 
Збирку обрађује: Бојана Илић
photoФОТО