Збирка санитета Оформљена је од санитетског материјала, који је био на употреби у партизанским болницама у току Другог светског рата. Језгро ове збирке чине импровизовани хируршки и други инструменти, као и завојни материјал од разноврсног платна. Док посебну групу музејских предмета чини санитетски материјал из времена битака на Неретви и Сутјесци, а затим и група предмета из Аушвица. Збирка се повремено употпуњује новим санитетским материјалом. У сталној поставци Војног музеја налази се један од највреднијег дела санитетске збирке, импровизована партизанска болница, са медицинским инструментима, стерилизатором, сачињеним од две војничке порције, казаном за искувавање завоја и носилима за рањенике, чиме се верно реконструише историја санитета Другог светског рата.

 
Збирку обрађује: Маријана Јовелић