Збирка застава од 1918. годинеПохрањује војне заставе које су из времена између два светска рата, потом периода Другог светског рата и СФРЈ и ЈНА, окончаног распадом Југославије. Дакле, сачуване војне заставе са одредницом југословенске припадности су из њених различитих периода: монархистичког, а потом успостављеног комунистичког режима, као и из задње деценије прошлог века када је брисана граница заједничке државе. Дакле, поред старих, у Музеју се чувају и заставе из 20. века. Међу њима мањи број је из периода Краљевине Југославије, док су најбројније заставе партизанских јединица НОВЈ, касније ЈА. Међу њима највредније су заставе пролетерских бригада, дивизија, корпуса, али и појединих батаљона. Сачувано је и неколико застава нацистичке Немачке и фашистичке Италије. На заставама јединица ЈНА, које су додељиване од 1954. године даван је нагласак на идеолошка обележја.

Војне заставе из периода треће деценије 20. века до друге деценије 21. века, односно од застава Војске Краљевине Југославије до застава Војске Републике Србије, носе сва обележја своје припадности, а континуитет у њиховом збрињавању постигнунут је захваљујући поштовању прописа који је успостављен у Кнежевини Србији да се војне заставе предају Војном музеју на чување. Збирка је настала захваљујући спровођењу поменутог прописа, а самим тим је постигнута њена свеобухватност и на тај начин је успостављена традиција  заштите и чувања симбола највеће војничке части и дужности. Од посебне вредности су заставе Републике српске, као и заставе из периода СРЈ, тј. Војске Југославије, од којих највећу документарну вредност поседују заставе 125. Моторизоване бригаде, 549. Моторизоване бригаде и 63. Падобранске бригаде које представљају директне учеснике и сведоке из НАТО агресије.

Дакле, у збирци се налазе и војне заставе бригада Војске Републике Србије, које су им припадале пре пријема садашњих војних застава. Поменуте заставе су стигле у депо након свечаности у Такову, 2015. године, када је обележена двестогодишњица од Другог српског устанка и тада је извршена њихова свечана примо-предаја.

Збирку обрађује: Маријана Јовелић