16.04.2024

Додела Награде ICOM за период јануар-децембар 2023НК ICOM Србија је објавио позив за кандидатуру за Награду за 2023. годину, у музејској делатности Србије у четири традиционалне категорије: Музеј године, стручњак године, пројекат године и публикација године.
Војни музеј је конкурисао за доделу Награде ICOM-а за период јануар-децембар 2023.године у категорији "Пројекат године" за изложбу Војног музеја "Хартије једног времена - немачка ратна пропаганда 1941-1944." кустоса Војног музеја мастер историчара вс Милице Јаковљевић.
https://www.icomnagrada.com/projekti-2024