BibliotekaNakon osnivanja Vojnog muzeja, izuzev prikupljanja muzejskih predmeta, uporedo je pohranjivano i pisano blago. Formirana je specijalizovana biblioteka, čiji fond obuhvata građu mahom iz oblasti opšte i nacionalne istorije, vojne nauke, istorije umetnosti, arheologije, etnologije i muzeologije na srpskom i svetskim jezicima.
 
Biblioteka Vojnog muzeja poseduje građu koja se tiče Prvog i Drugog svetskog rata, istorije Jugoslavije, međunarodnih odnosa, ratnih zločina, genocida, koncentracionih logora, memoarske građe, monografije mesta, biografije, kao i referensnu građu. Fond biblioteke Vojnog muzeja, brižljivo prikupljan, obrađivan i čuvan, danas je znatno uvećan. Vojni muzej raspolaže bibliotečkim fondom sa preko 14.000 monografskih publikacija i preko 6.000 serijskih publikacija.
 
Najstarija knjiga u biblioteci Vojnog muzeja je iz druge polovine XVI veka - Stratagemi militari di Sesto Giulio Frontino, štampana u Veneciji 1574. godine. Istovremeno, ovo je jedna od starih i retkih knjiga, koje se čuvaju u biblioteci Vojnog muzeja u skromnom broju primeraka.
     
Stratagemi militari di Sesto Giulio Frontino, 1574.     Histoire militaire du prince Eugene de Savoye, 1729.
 
Posebno mesto zauzima trotomno delo o princu Evgeniju Savojskom - Histoire militaire du prince Eugene de Savoye iz 1729. godine. Ova prinčevska Vojna istorija,  luksuzne opreme,  ilustrovana je gravirama na kojima su portreti  vojskovođa, prikazi  bitaka i opsada utvrđenja. Celo jedno poglavlje posvećeno je opsadi  Beograda. Iz oblasti vojne nauke vredna pažnje je Strategija - veština ratovanja, od đeneralštabnog pukovnika Živojina R. Mišića, štampana u Beogradu 1908. godine.
 
Ova riznica pisane reči poseduje i knjige od umetničkog značaja, koje imaju i dokumentarnu vrednost. Posebna je knjiga ”Darodavaoci Vojnog muzeja”, a njen nacrt i izrada delo su ruskog slikara Vsevoloda Guljeviča. Tekstove je ručno ispisao starom ćirilicom, dok je poklonjene predmete, najčešće u medaljonima, oslikao akvarel tehnikom.
 
Stari časopisi predstavljaju u isti mah, raritetne i svojevrsne izvore za proučavanje određene tematike iz oblasti istorije i muzeologije. Neki od njih su: Ratnik – za vojne nauke, novosti i književnost, mesečni vojni list Glavnog đeneralštaba, u Beogradu (brojevi od 1888. do 1941. godine); Nova iskra – ilustrovani list Državne štamparije Kraljevine Srbije, Beograd (brojevi od 1899 do 1911. godine).
 
Neki od naslova časopisa, koji se izdvajaju po vrednosti i vremešnosti su Glas Srpske kraljevske akademije Beograd (brojevi iz 1895. godine), Brastvo – brojevi od 1887. do 1940. godine, Starinar – srpskog Arheološkog društva Beograd (brojevi od 1884. do 1940, a potom od 1950. do danas).
 
Izdanja Vojnog muzeja, takođe čine deo bibliotečkog fonda.
 
Bibliotekar: Tijana Bujišić