Zbirka naoružanja od 1918. do 1945. godineZbirka je nastala posle Drugog svetskog rata u okviru obnove Vojnog muzeja i njegovog fonda, a u tada veoma prisutnom zanosu pobede nad fašizmom. Ideja je bila da se na najreprezentativniji način prikaže borba jugoslovenskih naroda u Drugom svetskom ratu, te je stoga ova zbirka u izložbenom prostoru Vojnog muzeja i dobila najveću zastupljenost, čak ceo sprat posvećen periodu od 1918. do 1945. godine. Predmeti za fond zbirke su sakupljani sa cele teritorije tadašnje Jugoslavije i kao rezultat je nastala jedna veoma impozantna zbirka koja je u potpunosti pokrivala borbu NOVJ u Drugom svetskom ratu.
 
 
Danas, Zbirka fabričkog naoružanja od 1918. do 1945. uz preko tri i po hiljade predmeta je još bogatija svojom raznovrsnošću predmeta i njihovom vrednošću a uz ekskluzivnost pojedinih predmeta predstavlja kuriozitet ne samo u nacionalnim okvirima već i na prostoru Evrope pa može se reći i ostatka Sveta.
 Posebni deo zbirke zauzima naoružanje iz perioda između dva svetska rata a koje je bilo u upotrebi Vojske Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije. Vojni muzej se može pohvaliti, da svojim predmetima skoro u potpunosti pokriva arsenal pešadijskog naoružanja tog perioda i to sa veoma očuvanim primercima.
 

Najveći i najznačajniji deo ove zbirke svakako predstavlja naoružanje korišćeno na prostoru tadašnje Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. Ovaj deo zbirke sačinjava oružje koje su upotrebljavale nemačke, italijanske i ostale okupatorske jedinice i pokreti otpora u zemlji među kojima ima oružja iz arsenala Vojske Kraljevine Jugoslavije, zaplenjenog od okupatora, improvizovanog, izrađenog u gerilskim radionicama i oružja koje je pokretima otpora dostavljano u okviru savezničke pomoći.
Improvizovano oružje iz partizanskih radionica predstavlja svojevrsno blago Vojnog muzeja, jer je samo po sebi unikatno i vredno što po izradi što po domišljatosti pri izradi. Što se tiče naoružanja koje je bilo u upotrebi jedinicama pokreta otpora, a koje je uglavnom poreklom iz savezničkih zemalja, i vojski koje su činile Sile osovine, zbirka poseduje veliki broj raznovrsnih primeraka sa kojima uglavnom pokriva arsenal korišćenog naoružanja na ovim prostorima.
 
Pored ekskluziviteta samih predmeta, Zbirka se u tom smislu ističe i po broju predmeta koji su pripadali slavnim ličnostima tog perioda. Zbirci pripadaju i lična naoružanja i predmeti Vrhovnog komandanta NOVJ i POJ, Josipa Broza Tita, zatim generala Save Orovića, Pavla Jakšića, Petra Drapšina, Bogdana Oraščanina; Moše Pijade, dr Ivana Ribara, Save Kovačevića, Milana Šijana, umetnika Đorđa Andrejevića-Kuna, majora Stjuarta, šefa britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu i mnogim drugim. Treba istaći i da se u depoima Vojnog muzeja čuvaju zaplenjene sablje ustaškog vođe Slavka Kvaternika i nemačkog generala Aleksandra Lera, komandanta grupe Jug.
 
 
Kao poseban ekskluzivitet koji je skoro otkriven i dopremljen u Vojni muzej, treba pomenuti nemačku mašinu za šifrovanje, Enigmu koja je kompletno sačuvana i u izvanrednom stanju čime se Zbirka fabričkog naoružanja od 1918. do 1945. i Vojni muzej u celosti svrstavaju u riznice veoma vrednih predmeta koje su obeležile vojnu istoriju ovog perioda 
 

Zbirku obrađuje : Nikola Todorović