Arheološka zbirka

U arheološkoj zbirci Vojnog muzeja u Beogradu se čuva oko 700 odabranih predmeta koji pripadaju periodima praistorije, antike i srednjeg veka. Posebno treba naglasiti da zbirka sadrži i retke primerke novca, nakita, oruđa, oružja i druge opreme, koji svedoče o razvoju ljudskih zajednica na ovim prostorima. Najstarija artefakta kojima raspolažemo potiču iz mlađeg kamenog doba, odnosno iz neolita. Taj period reprezentuju veći broj keramičkih pršljenaka, koštanih šila, nekoliko kamenih dleta i kamenih sekira. ›››

Zbirka zapadnoevropskog oružja i opreme

Prema najopštijoj podeli, ovu zbirku čini hladno i vatreno oružje i zaštitna oprema, uslovno uzevši, od XVI do XIX veka. Ovoj nevelikoj, ali raznovrsnoj kolekciji pripadaju i srednjevekovni mačevi XIV-XV. veka koji čine posebnu grupu i oni su deo stalne muzejske postavke. ›››

Zbirka zanatskog oružja Balkana

Hladno i vatreno oružje, orijentalnog tipa, izrađivano je u mnogim oružarskim i zanatskim radionicama Balkana od XV do XIX veka. Međutim, u zbirci Vojnog muzeja preovlađuju primerci nastali u vremenu od XVII do XIX veka dok je manji broj predmeta stigao kao ratni plen sa Istoka, kao gotov proizvod. Svaki predmet je unikat, te pored istorijske ima i veliku umetničku vrednost. ›››

Zbirka fabričkog oružja 19. veka do 1918. godine

Period XIX veka je za Srbiju vreme oslobodilačkih ratova i borbe za nezavisnost na putu ka stvaranju moderne države. Posle sticanja vazalne autonomije 1830, Srbija je dobila pravo da legalno nabavlja oružje za "neophodne" trupe. Oružje je nabavljano uglavnom iz Rusije i Austrije. ›››

Zbirka odlikovanja

Zbirka sadrži preko 5800 predmeta domaćeg i stranog porekla. Najznačajnija su domaća odlikovanja koja su kao nagrada dodeljivana od sredine XIX do kraja XX veka. Pre obnavljanja srpske državnosti zaslužne ličnosti nagrađivane su samo stranim odlikovanjima. Obnovljena srpska država po ugledu na savremeni evropski način nagrađivanja uvodi svoja odlikovanja. ›››

Zbirka vojnih zastava

Najbrojnija kod nas, i izuzetno vredna, zbirka zastava čuva se u Vojnom muzeju u Beogradu. Od samog osnivanja Muzeja, 1878.godine, shodno Pravilima iz 1879, naredbom vojnih vlasti među prvim predmetima na čuvanje predate su mu ratne zastave iz minulih oslobodilačkih ratova. Kada je 1904. godine otvorena prva postaka, u Muzeju je već bila zbirka od 232 zastave. ›››

Zbirka odeće, uniformi i arhivalija

Zbirka broji oko 5000 predmeta i sastavljena je od raznovrsnih predmeta od kojih se ističu nacionalni kostimi, uniforme i arhivalije. Njihov srazmerno veliki broj predstavljaju darovi potomaka, ili učesnika istorijskih događaja. Znatan deo uniformi ranijih perioda preuzet je iz Narodnog pozorišta, vojnih slagališta, rasformiranih vojnih jedinica, itd. ›››

Zbirka fabričkog naoružanja od 1918. do 1945. godine

Zbirka je nastala posle Drugog svetskog rata u okviru obnove Vojnog muzeja i njegovog fonda, a u tada veoma prisutnom zanosu pobede nad fašizmom. Ideja je bila da se na najreprezentativniji način prikaže borba jugoslovenskih naroda u Drugom svetskom ratu, te je stoga ova zbirka u izložbenom prostoru Vojnog muzeja i dobila najveću zastupljenost, čak ceo sprat posvećen periodu od 1918. do 1945. godine. ›››

Zbirka fabričkog naoružanja od 1945. godine

Zbirka fabričkog naoružanja od 1945. godine postoji već duže vreme u Vojnom muzeju i ispočetka je prikupljala naoružanje što domaćeg, što stranog porekla koje je godinama opremalo pripadnike nekadašnje JNA u želji da prikaže savremena kretanja u naoružanju vojske. Međutim ratna dešavanja tokom devedesetih godina prethodnog veka otvorili su novo poglavlje u ne samo vojnoj istoriji našeg naroda već i u ovoj zbirci. ›››

Umetnička zbirka

Umetnička zbirka Vojnog muzeja jedinstvena je po broju i vrednosti umetničkih dela kojima raspolaže. Zasluga za osnivanje te zbirke pripada generalu Vojislavu Vukoviću, koji je na dužnosti upravnika Vojnog muzeja bio od 1934.do 1945.godine, te Savetodavnom i Umetničkom odboru Vojnog muzeja. ›››

Zbirka naoružanja u eksterijeru

Zbirka artiljerijskog oruđa, između ostalog, činila je osnovu prve stalne postavke Vojnog muzeja iz 1904. godine. Osim dva topa koja su se nalazila ispred ulaza u zgradu Muzeja, veći broj spredpunećih topova, od kojih i 4 Karađorđeva topa livena u srpskoj topolivnici 1811. godine, krasila su izložbeni prostor. ›››

Zbirka fotodokumentacije

Fond foto–dokumentacije je najveća zbirka u Vojnom muzeju, koja se sastoji od materijala zabeleženog na staklenim fotografskim pločama, panoramskim negativima, negativima i fotografijama. Radi lakšeg snalaženja u obilju materijala foto-dokumentacija je podeljena na posebne fondove koji obuhvataju različite vremenske periode. ›››

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas