Zbirka zastava od 1918. godinePohranjuje vojne zastave koje su iz vremena između dva svetska rata, potom perioda Drugog svetskog rata i SFRJ i JNA, okončanog raspadom Jugoslavije. Dakle, sačuvane vojne zastave sa odrednicom jugoslovenske pripadnosti su iz njenih različitih perioda: monarhističkog, a potom uspostavljenog komunističkog režima, kao i iz zadnje decenije prošlog veka kada je brisana granica zajedničke države. Dakle, pored starih, u Muzeju se čuvaju i zastave iz 20. veka. Među njima manji broj je iz perioda Kraljevine Jugoslavije, dok su najbrojnije zastave partizanskih jedinica NOVJ, kasnije JA. Među njima najvrednije su zastave proleterskih brigada, divizija, korpusa, ali i pojedinih bataljona. Sačuvano je i nekoliko zastava nacističke Nemačke i fašističke Italije. Na zastavama jedinica JNA, koje su dodeljivane od 1954. godine davan je naglasak na ideološka obeležja.

Vojne zastave iz perioda treće decenije 20. veka do druge decenije 21. veka, odnosno od zastava Vojske Kraljevine Jugoslavije do zastava Vojske Republike Srbije, nose sva obeležja svoje pripadnosti, a kontinuitet u njihovom zbrinjavanju postignunut je zahvaljujući poštovanju propisa koji je uspostavljen u Kneževini Srbiji da se vojne zastave predaju Vojnom muzeju na čuvanje. Zbirka je nastala zahvaljujući sprovođenju pomenutog propisa, a samim tim je postignuta njena sveobuhvatnost i na taj način je uspostavljena tradicija  zaštite i čuvanja simbola najveće vojničke časti i dužnosti. Od posebne vrednosti su zastave Republike srpske, kao i zastave iz perioda SRJ, tj. Vojske Jugoslavije, od kojih najveću dokumentarnu vrednost poseduju zastave 125. Motorizovane brigade, 549. Motorizovane brigade i 63. Padobranske brigade koje predstavljaju direktne učesnike i svedoke iz NATO agresije.

Dakle, u zbirci se nalaze i vojne zastave brigada Vojske Republike Srbije, koje su im pripadale pre prijema sadašnjih vojnih zastava. Pomenute zastave su stigle u depo nakon svečanosti u Takovu, 2015. godine, kada je obeležena dvestogodišnjica od Drugog srpskog ustanka i tada je izvršena njihova svečana primo-predaja.

Zbirku obrađuje: Marijana Jovelić